1890-talets badande

Under 1890-talet började de första djärva badarna att bada i öppna havet. Detta skedde dels i badhus dels i öppet vatten under bar himmel. Det var då huvudsakligen unga män som vågade sig på detta.


Stranden kring Ystad under slutet av 1800-talet
 

Läs mer:

Upp:

| »