1890-tal: Väster om Saltsjöbaden

Under 1890-talet skedde två händelser som påverkade stränderna. Den ena var tillkomsten 1897 av dragonregementet och exercisfältet från regementet ner till havet. I och med denna etablering fick militärerna också huvudansvaret för detta strandområde. Här tillkom också den nya skjutbanan vinkelrät mot stranden. Denna skjutbana ersatte den gamla som sträckte sig parallellt med stranden öster om denna plats. En anledning till att den gamla skjutbanan lades ner var tillkomsten av Ystads Saltsjöbad 1897.


Sandstranden väster om Saltsjöbadens annex omkring år 1900

I maj 1898 anhöll ledningen för AB Ystads Saltsjöbad att det måtte längs stranden reserveras en areal av 250 meters bredd och sträckande sig från i öster vägen ner till stranden och bort till skjutbanan i väster. Samtidigt påpekade man den skada som ryttarna förorsakade genom sin ridning längs strandvallen vid sjöstranden i den sandhavre som där såtts. Detta medförde att Stadsfullmäktige beslöt att förbjuda ridning längs havsstranden från skogens början i väster till vägen vid jaktpaviljongen.


Saltsjöbadens huvudbyggnad (till höger) och annex från bryggan ut till herrarnas badhus.

Vi kan av bilder från tiden före sekelskiftet dra slutsatsen att det fanns ett badhus för herrar utanför annexet samt ett badhus för damer utanför själva huvudbyggnaden. Detta senare försvann relativt snart och ersattes under nästa årtionde av ett strandbadhus längre österut inom det område som uppläts till Saltsjöbaden.

Upp:

« |