Utvecklingen 1900 – 1910

Badandet i öppet vatten under bar himmel började mer allmänt kring sekelskiftet 1900. Det var framför allt på Saltsjöbadens område men det skedde även på andra områden. Badandet skulle enligt myndigheterna ske inom klart avgränsade områden och ordnade former. Det förekom emellertid också mer spontana bad, framför allt av ungdomar.

Läs mer:

Upp:

« | »