Utvecklingen 1910-talet

Intresset för badande i det öppna havet under bar himmel ökade under detta årtionde. De så kallade badhusen på Saltsjöbadens område förföll allt mer. Det fanns fyra allmänna badplatser förutom de fria baden i väster och öster. Under detta årtionde introducerades badtälten, dvs familjebad och gemensamhetsbad. Badtälten var viktiga för ordningens skull. Myndigheterna ansåg att de fyra allmänna badplatserna var tillräckliga. Det var med tanke på de nya villorna österut längs Strandvägen viktigare med badtälten.

Läs mer om badandets utveckling under 1910-talet:

Upp:

« | »