1910-talet: Saltsjöbadens område

År 1913 lades en motion fram angående ett nytt badhotell i Sandskogen. Motionen återtogs emellertid i sin helhet senare samma år. I motionen gavs ett antal argument avseende olika badformer. Ett argument var att den fina vita sandstranden sänker sig långsamt så att man kan bada på vilket djup man önskar. Man såg Saltsjöbaden vid dess tillkomst som en badanstalt. Det räckte bland annat med ett enkelt badhus på stranden men att det nu 1913: ”Nu har emellertid utbrett sig den moderna badform, som under senaste åren blivit allt mera allmän – baden på den öppna och fria stranden. Talrika strandkorgar och små badtält skulle här på den varma sanden verka livligt inbjudande för vår tids badgäster. Man behöver ju ej göra en längre färd än till Falsterbo för att finna denna badform är fullt ”acklimatiserad” här i Norden”.


Stranden vid Saltsjöbadens annex omkring år 1915

År 1917 konstaterade AB Ystads Saltsjöbad att isen tagit bort nästan samtliga pålar varpå Saltsjöbadens herrbadhus och därtill ledande brygga varit uppförda med risk att samma sak skulle kunna hända i framtiden. Därför anhöll man att Stadsfullmäktige skulle ge tillstånd att söder om gångbanan, strax väster om varmbadhuset få förlägga ett badhus för herrar. Stadsfullmäktige biföll denna anhållan med det uttalade önskemålet att om badskärmar skulle komma att uppsättas på stranden vid badhuset så skulle dessa bli så små som möjligt.

Konrad Persson skriver om badandet i detta område på följande sätt: Utvidgningen av badmöjligheterna och den därmed förknippade frigörelsen inom badlivet fortsatte. Bad-platser uthyrdes t.o.m. på stranden nedanför Saltsjöbaden. De som så ville fick uppföra små badhytter där som monterades ner vid säsongens slut. Men hytter fanns också att hyra för en dag eller så. När jag och min familj besökte Ystad sommartid badade vi här. Givetvis fordrades baddräkt. Ordningen upprätthölls av en manlig badmästare vid namn Åkerström. Också han hade, vid sin tillsyn, hjälp av en kvast med långt skaft.


Stranden strax öster om Saltsjöbaden omkring år 1915

Upp:

« | »