1910-talet: Väster om Saltsjöbaden

En framställning till Stadsfullmäktige gjordes år 1912 om anvisande av nya badplatser, förutom de redan befintliga, utmed stranden mellan skjutvallen och bryggan till Saltsjö-badens badhus. Där beslöts om två badplatser söder om idrottsplatsen. Badskärmarna skulle enligt beslutet placeras på ett avstånd av 50 meter från varandra samt att det skulle föreskrivas att väg till badplatserna inte fick tas över det för idrottsplats upplåtna området i Sandskogen.

Upp:

| »