1920-talet: Saltsjöbadens område

Under 1920-talet byggdes dels en ny huvudbyggnad dels ytterligare ett annex till Saltsjöbaden. Det förblev emellertid samma bestämmelser avseende strandlivet som förut. Vi kan dock se att AB Ystads Saltsjöbad också aktiverade sig avseende badtält och att det vid årtiondets slut fanns många badtält på hotellets område.


Badmöjligheterna i Sandskogen i slutet av 1920-talet enligt Malmö-Ystad Järnvägars broschyr. Siffrorna på kartorna har följande innebörd: 1. Saltsjöbadens restaurang, 2Saltsjöbadens hotell, 3. Saltsjöbadens varmbadhus, 4. Saltsjöbadens kallbadhus, 5. Badplats för herrar, 6. Badplats för damer, 7. Gemensamhetsbad, 8. Fria badplatser, 9. Plats för badhytter, 10. Konditorier, 11. Toalettbyggnad (utanför kartorna), 12. Tennisbanor. Källa: Sk. Litogr. AB, Malmö 1928

Omkring 1930 eller strax före byggdes också upp en större rutschkana. Den förlades så långt österut på hotellets område som möjligt, dvs nära skärningspunkten mellan strand-promenaden och körvägen. Initiativtagaren till denna rutschbana var Fenix-Carlsson, dvs mannen som drev restaurangen Fenix vid Stortorget. Det finns ingen klar tidsangivelse för när rutschbanan byggdes, men eftersom det i boken Havsbad anges att rutschbanan i Falsterbo, som byggdes 1929, var den första kan man anta att denna i Ystad kom till 1929 eller 1930. Den raserades sedan i julistormen 1931 så den blev relativt kortlivad.


Stranden på Saltsjöbadens område nedanför Midsommarängen omkring år 1930

Upp:

« | »