1930-talet: Saltsjöbadens område

Den rutschbana som fanns några år användes även för att fotografera stranden som motiv till vykort. Vi kan här se att Strandpromenaden används av söndagsklädda flanörer. De tidigare badtälten har nu i stor utsträckning ersatts av badhytter. Vidare kan man se att man börjat solbada och bada. Det är här sannolikt fråga om såväl badgäster som i Sandskogen boende.


Utsikt från rutschbanans topp västerut mot Saltsjöbadens område omkring år 1930

Ystads Snickerifabrik producerade en mängd likartade badhytter som ställdes upp på ett rakt led på stranden. Dessa badhytter och strandlivet framför blev ett omtyckt motiv på flera vykort under ett antal år i början av 1930-talet. På kortet nedan ses rutschbanan i bakgrunden. Eftersom vi vet att julistormen 1931 raserade denna så är motivet nedan sannolikt från 1930 eller 1931.


Badtälten ersattes på Saltsjöbadens område av badhytter från Ystads Snickerifabrik. Vykort från omkring år 1930

Ystads Segelsällskap inlämnade en framställning inför den kommande Fritidsutställningen 1936 om anordnande av en båtbrygga vid stranden utanför AB Ystads Saltsjöbads badhotell. ”Enligt vår åsikt bör bryggan läggas något öster om Saltsjöbadens annex ungefär mitt för vägen och den bör för att kunna tjäna sitt ändamål utläggas ca 130 meter från land”. Ärendet remitterades till hamnstyrelsen och drätselkammaren för yttrande. Stadsfullmäktige beslöt i enlighet med drätselkammarens hemställan i ärendet att avslå motionen. De beslöt emellertid att drätselkammaren skulle anskaffa en flotte att placeras å lämplig plats vid badstranden. Denna flotte lades sannolikt först ut år 1937 strax öster om hotellets huvudbyggnad


En liten boj lades ut i slutet av 1930-talet utanför Saltsjöbadens område

Intressant ur badsynvinkel under 1930-talet är att notera att fram till 1938 leddes avlopps-vattnet från Saltsjöbadens restaurang och annexbyggnader direkt ut i havet omedelbart framför restaurangbyggnaden. Detta togs upp i Stadsfullmäktige 1938 med motiveringen att ”detta förhållande verkar ej tilltalande och är ej heller lämpligt ur hygienisk synpunkt”. Efter denna tidpunkt leddes avloppsvattnet till stadens kloaknät med hjälp av en pumpanordning. Den tidigare avloppsledningen kan ses på flera vykort, i början som en ledning ut i havet och senare, sannolikt under senare delen av 1930-talet, som något som fångat upp sanden till en omotiverad utbuktning av strandlinjen.


Stranden väster om Saltsjöbaden i slutet av 1930-talet. Utbuktningen av sanden beror sannolikt på en då existerande vattenledning från hotellet

Under senare delen av 1930-talet tillkom även en kiosk längs Strandpromenaden på AB Ystads Saltsjöbads område. Där fick fru Elva Jönssons under tiden den 1 maj – 31 augusti hålla öppet alla dagar från klockan 8 till klockan 22 för försäljning av konfektyrer, alkoholfria drycker, färsk frukt, tryckta skrifter, tändstickor, sololja, solglasögon och tobaksvaror.

Upp:

« | »