Bebyggelsens rumsliga utbredning

Det blev med åren allt flera villaplatser och bordsplatser i Sandskogen. Utbredningen skedde i form av nya områden togs i bruk för bebyggelse. Dessa kallades villaområden.

Utvecklingen av villaområden skedde etappvis enligt följande mönster:
* Uppdelning i norra och södra villaområdet
* Saltsjöbadshotellet begränsar södra området ut mot havet
* Wendts fure blir bebyggt
* Östra villaområdet tillkommer öster om Norra villaområdet
* Måndalsområdet, dvs området öster om sandtäkten, tillkommer

Mönstret kan också brytas. Det finns ingen regel utan undantag visas vid Grosshandlare Gustaf Westrellls villatillstånd

« | »