Östra villaområdet

Fröken S Selmander kom år 1917 med en ansökan och ritning om en villaplats öster om norra villaområdet. Fröken Selmanders ritning till villa godkändes av Planteringsstyrelsen, men hennes ansökan om plats för villa bordlades tills östra delen af skogen norr om landsvägen blivit indelad i områden för villor och bord.

I samband härmed beslöts att ingenjör Frans Öhrström skulle göra en indelning av området. Han gjorde upp en karta och i maj 1918 godkändes denna karta över det nya, östra villaområdet, norr om landsvägen. Fröken Selmander fick då den första villaplatsen i området.

« | »