Uppdelning norra och södra villaområdet

De första villaplatserna kom att ligga såväl norr som söder om den stora körvägen genom skogen. I en skrivelse från Planteringsstyrelsen år 1887 till Stadsfullmäktige om modifiering av bestämmelser avseende paviljong, bord och bänkar anger man att områdena norr och söder om järnvägen skulle beaktas som ett helt för sig. Vi fick på detta sätt de norra och södra villaområdena.

| »