Ägare till bordsplatser 1886 – 1896

Nr  Datum  Ägare
01  870204  Handlanden Sven Ljungberg
02  870310  Handlanden J L Malmgren -96
03  870402  Löjtnant Fr G Bergenstråhle
04  870403  Handlanden Gustaf Karsten
05  870403  Slaktare Per Andersson/Slagkare Albert Andersson
06  870410  Fabrikör Carl Petersson
07  870410  Änkefru Anna Giutzelke -96
08  870412  Snickaren M Lindqvist -95
        Gördelmakaren H J Nyman 96-
09  870416  Stadsfogden O L Lilienberg 49 år
010  870417  Restauratör Carl Lundgren d ä
011  870420  Handlanden Chr Möller
        Fru Agnes Möller 96-
012  870424  Majoren/överstelöjtnant o rid Elis Nilsson
013  870430  Fabrikör C J Grönwall
014  870501  Skomakaren A Jönsson
015  870504  Änkefru Rosalie Moberg
016  870504  Fröken Ellen Nilsson
017  870510  Kassör/Handlaren Peter Gram
018  870517  Handlanden Gustaf Liegnell
019  870521  Bankvaktmästaren L Andersson
020  870610  Advokaten B Anderberg 49 år
021  870610  Bagaren C F Thysell 49 år
022  870623  Målaren Carl Appelgren 49 år
023  870710  Änkefru Laura Hemberg
024  870710  Trafikchef V Waldenström-96
025  870718  Kamrer A Strandberg
026  870720  Fröken Anna Ljungdahl 49 år
027  870804  Kassör Gerhard Schönbeck
028  890404  Kassör S S Ewerlöf o R Norrman
        Ingenjör Eric U Pehrsson 96-
029  890415  Fabrikör/urmakare C G Holmgren
030  890415  Ystads bryggeri bolag, Maria Kalb
031  890420  Kassör A G Wollter -92
        Guldsmeden Carl Lundberg 93-95
        Svarvare J Tönnesson 96-
032  890501  Kamrer Alfred Löfberg 49 år
033  890614  Kamrer J P Pehrsson
034  890710  Fröken Ida Hylén 49 år
035  890803  Handlaren Fritz Åberg
        Adjunkt L Ohlsson 49 år 96-
036  900401  Grosshandlaren Otto Ljungström
037  900410  Lokomotivföraren Nils Andersson
038  900410  Lantbrukaren T N Trollé
039  900510  Grosshandlaren/handlaren Ernst Malmros
040  900515  Disponent Hjalm Jeansson
        Kantor/direktör August Körling
041  900521  Slaktaren Nils Andersson d y
        Slaktare P Herzman 49 år 96-
042  900604  Ingenjör Dan Olsson
043  900604  Bagaren Johan Nilsson
044  900623  Handlaren Wilh Lindh 49 år
045  910410  Konduktör N Friberg 49 år
046  910413  Muraren Nils Mårtensson
047  910503  Handlaren Gust Bong
048  910512  Snickaren M Nilsson
049  910604  Grosshandlaren Otto Ljungström
050  910717  Urmakare/Fabrikör F Nordberg -96
051  920513  Kammarskrivare Kr Ysberg 49 år
052  920707  Adjunkt O G Hoflund -96
        Konduktör C O Paulsson
053  930408  Smeden A Isgren   
        änkan 96-
054  930523  Eldaren Frans Nordström
055  930724  Postiljon Aug Lindahl
056  94    Fabrikör Fredr Eliasson
057  940408  Lotsen O M Malmgren
058  940430  Verkmästaren Johs P Andersson
059  940430  Resepostexpeditör Carl Nilsson
060  940515  Lokomotivföraren N E Leh??tz
062  94    Handlanden Gustaf Bong
063  95    Bokhållare J W Lundgren
064  96    M??bokhållare P Hansson
065  96    Vävhandlare A Larsson

 

| »