Platsernas storlek och kontraktstid

Största bordsplatserna  Minsta bordsplatserna 
049 Grosshandl Ljungström 1394028 Kasssör Ewerlöf o Norrman 624

032 Kamrer Löfberg 495

04 Handl Karsten 475

094 Fröken Hjort 435

020 Advokat Anderberg 416

017 Kassör/handl Gram 404

030 Ystads bryggeri Kalb 402

031 Kassör Wollter 340

02 Handl Malmgren 323

01 Handl Ljungberg 300

 

038 Lantbrukare Trollé 99034 Fröken I Hylén 98

048 Snickare M Nilsson 97

052 Adjunkt O G Hoflund 96

056 Fabr F Eliasson 96

026 Fröken A Ljungdahl 90

059 Resepostexpeditör Nilsson 90

060 Målare Olsson 90

064 Bokhållare Hansson 85

07 Änkefru Guizelke 84

021 Bagare Thysell 82

022 Målare Appelgren 77

018 Handl Liegnell 72

012 Överstelöjtnant Elis Nilsson 70

014 Skomakare Jönsson 63

037 Lokförare Andersson 63

025 Kamrer Strandberg 60

023 Änkefru L Hemberg 45

057 Lots Malmgren 40

015 Änkefru R Moberg 35

063 Bokhållare Lundgren 35

Kontraktstid förlängdes till 49 år för en del av bordsplatserna

09 Stadsfogde Lilienberg 289
020 Advokat Anderberg 416
021 Bagare Thysell 82
022 Målare Appelgren 77
026 Fröken A Ljungdahl 90
032 Kamrer A Löfberg 495
034 Fröken I Hylén 98
035 Handl F Åberg/adjunkt Olsson 280
041 Slaktare Andersson/slaktare Herzman 54
044 Handl W Lindh 159
045 Konduktör Friberg 142
050 Fabr Nordberg/konduktör Ribbing 193
051 Kammarskrivare Ysberg 160

 

 

« |