Olika typer av bebyggelse

Bebyggelsen i Sandskogen utvecklades på olika sätt. Bebyggelsen utbreddes genom att nya villaområden togs i bruk. Bebyggelsen förtätades genom att allt fler platser inom respektive villaområde började användas. Förtätningen var ofta en följd av att reglerna ändrades eller att aktiviteter skedde före sådana regeländringar. Bebyggelsen förbättrades genom byggnad, tillbyggnad och påbyggnad. Dessa förändringar framgår av de tillstånd som Planteringsstyrelsen gav. Man kan se en tydlig uppgradering av de flesta tomtplatserna.

Förtätning och uppgradering blev ofta ett problem på grund av de bestämmelser som fanns om avstånd mellan byggnader. Reglerna var 1910 följande: ”Avståndet mellan villa och villa, villa och paviljong samt paviljong och paviljong skall vara minst 75 meter, mellan bord och bord, lusthus och tält, tält och bord, lusthus å bord å olika områden liksom mellan paviljong eller villa å ena samt lusthus, tält eller bord å andra sidan minst 35 meter; dock må det förra avståndet kunna minskas till lägst 60 meter och det senare till lägst 20 meter, om de lokala förhållandena, såsom t ex kuperad mark eller mycket tät skog gör det större avståndet obehövligt och om beslutet fattas av minst 4 bland Planteringsstyrelsens 5 medlemmar. Vad här är stadgat om avstånd upphör att gälla, om järnväg eller minst 12 meter bred körväg går mellan tvenne områden, i vilket fall endast gäller, att avståndet skall vara minst 10 meter från närmaste sidan av sådan väg”

Vi kan, även om språkbruket skiftat något, grovt skilja mellan några huvudtyper av bebyggelse på de olika platserna:

« | »