Vad har hänt senare

Den utveckling av bebyggelsen som behandlats här har gällt bortom mannaminne. Med detta har avsetts utvecklingen fram till 1930-talets slut.

Vid slutet av den här behandlade perioden gällde besluten villor och paviljonger. Bordsplatser och lusthus var inte längre aktuella. Vi fick nu nya bestämmelser där de två byggnadstyperna behandlades med samma utgångspunkt. Det var inte längre fråga om tomtens storlek och om man hade rörstock eller ej. Nu utgick man i stället från byggnadens eller byggnadernas yta.

De två tidigare registren slogs samman till ett gemensamt register. Utgångspunkten för detta var byggnaden låg. Vi fick nu de kvarter som fortfarande gäller. Om vi utgår från Villaföreningens register är dessa:

10 = Nyckelpigan
11 = Tordyveln
12 = Tallviveln
13 = Ollonborren
14 = Flugsvampen
15 = Smörsoppen
16 = Murklan
17 = Kantarellen
18 = Yxan
19 = Stensötan
20 = Ormbunken
21 = Mossan
22 = Karlavagnen
23 = Orion
24 = Kilen
25 = Barkjärnet
26 = Sågen

Vidare har den tid man får utnyttja villorna allt mer liberaliserats. Bortom mannaminne gällde tiden maj – september. Nu får villorna utnyttjas hela året. Frågeställningen är nu om permanentboende ska tillåtas.

Förändringen av försvarets skjutfält i slutet av 1950-talet medförde dels att övningsområdet väster om villaområdena blev ett industriområde, dels att nya villakvarter tillkom norr om Österleden.

« |