Villaägarnas yrken

Vi kan grovt indela de som ansöker om villaplats i grupper med utgångspunkt från de titlar som anges i ansökningarna.

Handlande/

Näringsliv

Tjänstemän

Fritt yrke

Arbetare/

hantverkare

Obestämd

Handlande 5, 9, 10, 12, 14, 14, 15, 16, 20, 25, 26, 33, 44, 50 Bokhandlare7,21 Fabrikör 8, 9, 14, 18, 47                 Bagare10  Konsul13,32 Bankdirektör17 Apotekare19  Direktör27  Disponent29 Järnhandlare35 Fotogenhandlare46 Bleckslagare 5

Kamrer1,28 Hamnkassör2     Rådman3    Bankkamrer4           Assessor4  Tullkontrollör8            Stadsfiskal18   Fabriksföreståndare28 Rådman30       Stadsfiskal32 Tullöveruppsyningsman 33                 Häradsskrivare 34

Traktör6 Källarmästare7 Kyrkoherde23  Arkitekt 37           Doktor 48         Rektor 49

Brödbagare36 Slaktare 38

Änkefru11,11,22 Husägare24     Kvinna  45

Med utgångspunkt från den grova indelningen kan man dra slutsatsen att det var främst de mera välbärgade handlarna, de högre tjänstemännen och hantverksmästarna som ansökte om villaplats i Sandskogen. Noterbart är att det inte finns några arbetare eller mindre hantverkare bland ägarna. Det är samma slutsats som Kronvall drog med utgångspunkt från en lista från år 1885 över villaägarna och de ”tomtören” som var och en skulle betala. Vid det laget fanns det 21 villor i skogen.

De förteckningar som finns utgår från tomternas storlek. Det var på storleken som man baserade tomtöresavgifterna. Av dessa framgår att det var kända handlare, företagsledare och högre tjänstemän som hade de största tomterna. De största omfattade omkring 1800 kvadratmeter. De minsta villaplatserna innehades av personer med många skiftande yrken men även här är handlare i majoritet. De allra minsta var på omkring 200 kvadratmeter eller mindre. De innehades av stadsläkare Winther, rektor L M Neuman och fotogen-handlare J Bengtsson.

Största villaplatserna Minsta villaplatserna
4 Geijer 1806                            5 Wollin 1794                            27 Tengberg 1395                  29 Funder 1350                          8 Grönwall 1224                        32 Lindgren-Elfström 1221         22 Schönbeck 1188                  19 Smith 1186                        16 Schultz 1044 

 

2 Krook 480                                                                                                                                            7 Wittmaak 462                                                                                                                  24 Jöns Andersson 454

21 Ljunggren 424                                                                                                             1 Pripp 419                                                                                                                       47 Lindqvist-Nordberg 414                                                                                                 3 Hallberg 410                                                                                                                12 Rothstein 400                                                                                                            17 Brüdigam 400                                                                                                           37 Boisen 400                                                                                                               38Hertzman400                                                                                                                  11 Aspelin-Andersson 396                                                                                                  23 Ahlin396                                                                                                                       36 H Larsson 396                                                                                                               34 Wihlborg 384                                                                                                             45 G A Hansson 331                                                                                                       46 J Bengtsson 228 49Neuman225                                                                                                                  48 Winther 133

 

« |