Smörsoppen

 

 

Kvarters-

Nummer

 

Adress

Första kända

innehavare

Ordnings-

nummer

Årtal
2 Saltsjöbadsv 11 Konsul Otto Ljungström 58 1899
6 Saltsjöbadsv 7 Handlande Frithiof Feuk 26 1890
7 Saltsjöbadsv 9 (efter 1940)
8 Strandvägen 2 Tullöveruppsyningsm F Dellgren 33 1891 riven
9 Strandvägen 3 Konsul A G Lindgren 32 1891
10 Strandvägen 7 (efter 1940)
11 Strandvägen 9 (efter 1940)
13 Strandvägen 5 (efter 1940)
14 Strandvägen 15 (efter 1940)
15 Strandvägen 17 Grosshandlare Gustaf Westrell 31 1891
17 Strandvägen 19 Trafikchef Ivar Jacobsson 71 1908
18 Myrgången 4 Löjtnant Hugo Fischerström 60 1902
19 Strandvägen 13 Konsul Thomas Funder 29 1890
20 Strandvägen 11 Rådman Gustaf Faxe 30 1890
23 Myrgången 1 Bagarmästare Oskar Larsson 72 1908
24 Svarta vägen 6 (efter 1940)
25 Svarta vägen 8 (efter 1940)
26 Svarta vägen 10 Ryttmästare Thott 64 1903
27 Myrgången 6 Bokhandlare Rickard Eriksson 61 1902
28 Myrgången 8 Konsul Emil A Borg 62 1903
29 Myrgången 10 Löjtnant H S Mörner 63 1903
30 Svarta vägen 20 Byggmästare Kviske 77 1909
31 Svarta vägen 18 (efter 1940)
32 Svarta vägen 14 (efter 1940)
33 Svarta vägen 12 (efter 1940)
34 Svarta vägen 16 (efter 1940)
35 Svarta vägen 24 (efter 1940)
36 Svarta vägen 22 (efter 1940)
37 Lövsångarestigen 2 Auditör Hjalmar Hoflund 75 1909
38 Lövsångarestigen 4 (efter 1940)
39 Lövsångarestigen 6 (efter 1940)
40 Lövsångarestigen 8 02 flyttad
41 Lövsångarestigen 10 Ryttmäst C G Stael von Holstein 73 1908

 

|