Litteratur om Sandskogen

Sven Carlquist: Bodgosse hos Brudigam. Ystadiana 1982

Stig Edgren: Kasernområdet i Ystad 100 år. Ystadiana 1997

Fredborg Viktor: Fabriks- och Hantverksföreningen i Ystad 1847-1947

Kampår. Ystads arbetarerörelse genom fem decennier. Tryckeriaktiebolaget Aurora. Ystad 1938

Kellerman-Månsson A-L (1989): Sommarserveringarna i Ystads Sandskog. Några minnesbilder. Ystadiana 1989

Kronhall I (1996): Sandskogen och dess bebyggelseLind P O, Sandin G m fl (2001): En järnväg på Österlen. Ystad-Brösarps järnväg 100 år – Skånska järnvägar 30 år. Mf Skånska Järnvägar.

Gunnar Lundquist: Så var det då. En bildkavalkad från det gamla Ystad. Ystads Fornminnesförening 1985

Gunnar Lundquist: Gamle herrn, hans bank och hans familj. Ystadiana 1987

Gunnar Lundquist: Profiler i gamla Ystad. AB Ordagrant 1995

Lundquist G (1997): ”Skånes Trouville” fyller 100 år. Ystadiana 1997

Gunnar Lundquist och Bo Bjelvehammar: John Tengberg – ett porträtt. Ystadiana 2002-07-23

F W Morén: Ystad 1855-1860. Ystads Fornminnesförening: Från kungakvarter och borgarmiljö i Ystad 1961

Maria Munthe: Glimtar från 1880-talets Ystad. Ystads Fornminnesförening: Från skilda epoker 1969. Finns även som Särtryck ur Ystads Allehanda

Nilsson E (1989): Några tillbakablickar på mina somrar i Sandskogen

Nils Olsson (1963) : Ystads Stadsfullmäktige 100 år

Olsson N (1973): Ett sekel med Ystads Allehanda i stad och bygd

Rolff F: Ystads Skyttegille 1861 – 1961. Bjurström & Co Boktrycker Ystad 1961

Stig Salomon: Ystadsminnen. Ystadiana 1982

Ingeborg Borg, född Schultz: Mina barndoms- och ungdomsminnen 1877 – 1890.Ystads Fornminnesförening: Från skilda epoker 1969

Sjöberg W (YA 80-12-13): Ystad-rapsodi: Delad glädje

Sjöberg W (1989): Från flygsandsfält till fritidsparadis. Ystadiana 1989

Sjöberg W (1991): Sandskogens kommunikationer. Sandskogsnytt 1991 nr 2

Sjöberg W (1992): 90-årsminne: Första villorna på ”Sandskogsrivieran”. Sandskogsnytt 1992 nr 2

Sjöberg W (1993): Året-runt-villorna i Sandskogens bryn. Sandskogsnytt 1993 nr 2

Sjöberg W (1994): Föregångsmän i Sandskogen. Sandskogsnytt 1994 nr 2

Sjöberg W (YA 96-07-27) Populära ”Röda Lyktan”

Sjöberg W (YA 96-08-06): Villa ”Björkebo” – en idyll

Sjöberg W (YA 96-09-09): Villa Hälsan

Sjöberg W (YA 2000-08-05): Romansen i Ystad slutade i Bollerup

Skåne, dess städer med omgifningar, bad- och rekreationsorter (1914)

Nils Stedt: Brev om min barndoms stad. Ystadiana 1981

S Tehå Thomasson: Ystad. Famntaget mellan forntid-framtid. Tryckeri AB Aurora 1966

Lars-Erik Thunholm: Sveriges första enskilda bank – då och nu. Ystadiana 1981

Widerberg B (SDS 80-03-30): Halvmilaöknen som blev Ystad sandskog

Ystads Allehanda 1988-10-08: ”Bordsplats” i Sandskogen – hennes paradis på jorden

Ystads Allehanda 1998-06-27

Ystads Allehanda 2001-01-20

Ystads historia del lll

Ystad under nittonhundratalet. Ystads historia del lV 1914-1972

|