0225 Poliskonstapel Carl Landgrens paviljong

Det finns inga uppgifter om när denna plats kom till och vem som innehade den förrän 1924. Då beviljades poliskonstapeln Carl Landgren rätten att uppföra en paviljong. Detta bifölls under villkoren att eventuell klosettbyggnad inryms i paviljongen och att avståndet 35 meter till grannarna iakttas.

Landgrens sterbhus överlät sedan 1930 paviljongen till Hjalmar och Dagmar Landgren mot en ersättning av 1000 kronor. Platsen kallades Karlsro enligt 1940/46 års karta.

Ystads Sandskog

« | »