0243 Herr Fr Haegens bordsplats

Platsen 0243 förekommer första gången i Planteringsstyrelsens protokoll år 1913 när herr Fr Haegen inte hade erlagt resterande avgifter för åren 1910-13 och han stod inför risken att platsen skulle komma att tas från honom.

Platsen förekommer nästa gång 1921 när åkare Ola Persson anhöll att få uppföra ett skjul på platsen. Planteringsstyrelsen bordlade ärendet och infordrade närmre upplysningar. Då återtogs ansökan. Denne Ola Persson hade för övrigt redan 1907 anhållit om plats för uppförande av bord och bänkar. Ordföranden fick då i uppdrag att utse lämplig plats åt honom. Sedan finns inte mer uppgifter om detta.

Ystads Sandskog

« | »