04 Handlanden Gustaf Karstens bordsplats 1897

Handlanden Gustaf Karsten fick år 1897 platsen 04. Han klagade, som beskrevs ovan, när grannen ute vid stora vägen byggde en paviljong på sin bordsplats. Karstens klagomål medförde att grannen fick ta bort sin olagliga paviljong.

Platsen omnämnes nästa gång 1930 när fröken Kristina Nilsson överlät den till dåvarande komministern Harald Erici. Han innehade platsen i tre år. Under tiden blev han kyrkoherde. Fru Jenny Thorsson köpte 1933 platsen för 1000 kronor.

Ystads Sandskog

« | »