12 Handlanden S Th Rothsteins villa 1885

Handlande S Th Rothstein ville 1885 uppföra en villa i början av skogen mellan repslageriet och Krooks villa. Han såväl som några andra fick avslag på sina ansökningar om plats i detta område. Rothstein fick vid ett möte vara personligen närvarande och utvisa en annan plats. Denna plats blev då plats nr 12.

Villaplatsen övertogs senare, sannolikt 1908, av järnhandlaren Olof Olsson. Han innehade den järnhandel som sedan blev Eskilstunaboden. Han byggde till villan den första gången 1910 och andra gången 1914

I protokollen förekommer villan nästa gång 1937 när fröken Ester Ståhl skänker den till fröken Lilian Ståhl.

Ystads Sandskog

« | »