40 Apotekare Smiths vattenkiosk 1885

Apotekare Salomon Smith ansökte i april 1885 om att få ” uppföra en prydlig vattenkiosk i och för vattenförsäljning under sommarmånaderna”. Ärendet behandlades, som tidigare nämnts, vid samma mötestillfälle som bords- och villaplatser förbjöds mellan repslagarbanan och Krooks villa. Trots detta så beviljades Smiths ansökan. Apoteket bedrev sedan denna vattenkioskrörelse under många år. Smith fick dock kritik av Planteringsstyrelsen 1892 med en anmodan att han borde ”medelst målning eller förnissning låta sätta i Skogsplanteringen befintliga vattenkiosk i prydligt skick”.

Apotekare Smith arrenderade ut rörelsen till fröken Hanna Olsson omkring 1910. Hon fick tillstånd att sälja kaffe och läskdrycker (kokt kaffe, the, chokolad och läskdrycker) i kiosken. Det anges också 1919 att hon hade rätt att sätta upp tält för sin rörelse. När sedan apotekare Smith överlät apoteksrörelsen i Ystad till apotekare H Lindahl så följde även denna vattenkiosk med. Hanna Olsson fortsatte att driva rörelsen


Den stora körvägen västerut. Villan till höger är sannolikt Café Björka

Apotekare Lindahl sålde 1921 platsen till frisör Gunnar Olsson. Han var fru Hanna Olssons son. Han fick rätt att bygga till kiosken men då med villkoret att den skulle förläggas minst tio meter från gångbanan samt förses med tegeltak. Han fick följande år uppskov med tillbyggnaden eftersom han ansåg att det skulle bli för dyrt. 1923 anhöll Gunnar Olsson att få uppföra en villa. Detta beviljades under de villkor som angavs ovan.

Hanna Olsson fortsatte att driva kaffeserveringen fram till sin död i mitten av 1930-talet. Då fortsatte sterbhuset verksamheten. Namnet Café Björka började dyka upp omkring 1925.

Ystads Sandskog

« | »