Skvadronsvägen

De första vägarna inom skogen tillkom 1886. Då beslöt Planteringsstyrelsen att två vägar skulle upphuggas under vintern. Den ena skulle enligt protokollet ”gå öster om brunnen rakt i norr förbi P A Ljunggrens villa till grottans läge , varifrån den skulle snedda ut till östra körvägen. Den andra skulle gå strax öster om Hjalmar Gussings väg rakt i norr till samma höjd som första vägen samt härifrån rakt i öster och sammanbindas med nämnda väg”.

1887 beslöt Planteringsstyrelsen att ”väg utstakas och uthugges från Bredastens över flygsandsfältet och genom Skogsplanteringen till den i samma skog nylagda vägen”, dvs den stora körvägen.

1918 föreslog Planteringsstyrelsen i en skrivelse till Drätselkammaren att Drätsel-kammaren då den ville på grund av den rådande arbetslösheten sätta i gång nya kommunala arbeten skulle ”sätta den väg i farbart skick, som något väster om järnvägsöverkörseln i Sandskogen går rakt norrut och förbinder landsvägen med den s k Norra vägen” och att ”sätta sistnämnda norra väg (”ridvägen”) i körbart skick ända fram till Fredriksbergsvägen” samt att ”reparera den för fotvandrare avsedda stigen, som följer nyss nämnda vägs södra sida och som förut erbjöds den allra behagligaste promenad, men under sistliden höst på grund av den bredvidvarande ridvägens usla tillstånd blivit begagnad såväl av ryttare som åkare och därför alldeles förstörts”.

« | »