0239 Fru Anna Malmkvist

Det finns inga uppgifter om bordsplats 0239 förrän år 1924. Då överlät fru Anna Malmkvist platsen till kusken Sven Persson.

Kusken Sven Persson anhöll 1927 om tillstånd å sin bordsplats nr 0239 få uppföra en paviljong. Ansökan bifölls under villkor att blivande klosett anbringades inom paviljongen samt att denna försågs med rött tak.

« | »