0246 Poliskonstapel Johan Lindhe 1908

Poliskonstapel Johan Lindhe fick tillstånd till bord och bänkar år 1908. Han fick sedan tillstånd till en kiosk på platsen år 1910. Tre år senare anhöll han att få sätta en dörr i sin kiosk. Detta bifölls ”mot villkor, att han betalar 10 kr årligen i arrende för platsen. Fröken Karin Trolie som äger närmaste villan, hade för sin del gifvit tillstånd till kioskens stängning”.

År 1931 godkändes överlåtelse av nr 0246 av poliskonstapeln Johan Lindhe till skräddaren Carl Lindhe och eldaren Hugo Lindhe.

« |