038 Lantbrukare Nils Trollé 1890

Bordsplats nr 038 uppläts år 1890 till lantbrukare Nils Trollé. Han överlät sedan platsen till Karin Trollé.

Fröken Trollé fick 1910 ritning godkänd för dagvilla å bordplatsen. Hon lät bygga till villan år 1912. Hon innehade den sedan under många år. Den överläts 1929 till fröken Johanna ………..

« | »