05 Slaktaren Per Andersson 1887

Bordsplats nr 05 uppläts 1887 till slaktaren Per Andersson. Denne överlät uppenbarligen senare platsen till slaktaren Albert Andersson

År 1923 innehades bordsplatsen av Isak Andersson. Han överlät den detta år till motorförare Arvid Andersson. Denne ville då ha en ny mätning av området.

Motorförare Arvid Andersson fick rätt 1924 att å platsen uppföra en paviljong. Villkoret var att reglementerat avstånd fanns och att ev klosettbyggnad förlades inne i paviljongen. Han fick sedan rätt att bygga till den först 1926 och sedan år 1930. Vid det senare tillfället var villkoret att paviljongen försågs med rött tak. Verkstadsarbetaren Arvid Andersson fick 1934 rätt att ändra sin paviljongsplats nr 05 till villaplats. Detta gjordes för att få uppföra en eldstad i byggnaden.

« | »