06 Fabrikör Carl Petterssons bordsplats 1887


Den förste innehavaren av bordsplatsen 06 var vattenfabrikör Carl Pettersson. Han fick rätt till platsen år 1887.

År 1902 ville Planteringsstyrelsen åtala vattenfabrikör Pettersson men han åtalades aldrig. I styrelsens protokoll anges nämligen: ”Åtalet emot vattenfabrikör Carl Pettersson, som utan tillstånd låtit uppföra försäljningslokal s k marknadsbod vid sin bordsplats nedlades, då byggnaden ofördröjligen blivit borttagen”.

Det finns ingen uppgift om hur länge fabrikör Pettersson innehade platsen eller vem som övertog den. Nästa uppgift om platsen är från 1925 då vagnsputsaren N Ahl fick rätt att bygga ett lusthus på platsen. Han fick sedan 1933 rätt att omändra sitt lusthus till paviljong under villkor att paviljongen försågs med rött tak.

Ystads Sandskog

« | »