23 Kyrkoherde Ahlins villa 1887

Kyrkoherde Z Ahlin ansökte 1887 om en villaplats. Hans ansökan beviljades av Planteringsstyrelsen.

Kyrkoherde Ahlin fick 1906 rätt att bygga till sin villa under villkoret att det före arbetets början anlades en väg till villan. Han fick året efter en plats för croquetplan upplåten invid hans villaområde.

Villan överläts efter några år till lektor J Norring. Denne ansökte 1915 om att få bygga till villan. Det dröjde innan han lämnade in ritning till detta. Tillbyggnaden beviljades därför först 1916. Då fullständiga ritningar icke inkommit kunde lektor J Norrings ansökan om tillbyggnad till villan no 23 icke behandlas. Han fick 1919 rätt att bygga till ett burspråk till villan.

Lektor Norring ville 1931 få en ny inkörsel till villan ”emedan han nu måste köra över både gångbanan och cykelbanan till Saltsjöbaden”. Styrelsen uppdrog åt ordföranden och vice ordföranden att i samråd med skogvaktaren bestämma lämplig infartsväg till villan.

Ystads Sandskog

« | »