8 Tullkontrollör Carl Anderssons villa 1884

Tullkontrollören Carl Andersson fick sin ansökan 1884 om villaplats beviljad. I proto-kollet sägs: ”Skrivelse från tullkontrollören Carl Andersson. Ansökan om en sommar-bostad med däri inrättat kök. Plats utvisad för ordföranden i styrelsen herr rådman F Wendt är belägen söder om järnvägen mittför disponent Pripps villa”.

Sedan finns ingen information om villaplatsen utöver att fabrikör C A Grönwall kom att inneha den.

Ystads Sandskog

« | »