102 Bequemlighetsinrättningen 1920

Denna byggnad uppfördes 1920 som ”offentlig bequemlighetsinrättning”. I Plante-ringsstyrelsens protokoll från juni 1920 anges: ”Uppdrogs åt ordförandet att skaffa erforderliga möbler och inventarier till bekvämlighetsinrättningen. Beslöts att bekväm-lighetsinrättningen skulle hållas öppen söndagar 9 fm – 8 em och hvardagar 10 fm – 8 em. Uppdrogs åt herr ordföranden att låta verkställa plantering framför bekvämlighets-inrättningen. På herr ordförandens förslag antogs Nelly Mattson till förestånderska för bekvämlighetsinrättningen.. Beslöts att afgiften tills vidare skulle fastställas till 5 öre per person”.

År 1939 beslöt man att sälja den, eftersom en ny toalettbyggnad uppförts nere vid stranden, öster om Saltsjöbadens annex.

Huset köptes 1940 av ”Expressinnehavare Erik Thor”, som hade gett det högsta anbudet. Thors Express var under många år ledande företag i sin bransch och transporterade det mesta som över huvud taget gick att flytta. Ursprunget var ett företag som hette Ystads Transport AB, där bröderna Erik och Sture Thors far var anställd. 1923 övertog han rörelsen och döpte om den till Thors Express.

På 40-talet hette huset ”Tegelbo”, något som ju antyder att stenhus inte var så vanliga i skogen.

« | »