22 Änkefru Karolin Schönbecks villa 1887

Änkefru Caroline anhöll 1887 om en villaplats i Sandskogen. Platsen hon valt var ”å en söder om järnvägen belägen sandhöjd liggande sydost om kamrer Nilssons villa. Hennes ansökan bifölls men ordföranden invände att husägaren Jöns Andersson tidigare fått muntligt avslag på grund av att avståndet ej var 75 meter till kamrer Nilssons villa. Andra ansåg att järnvägen ligger emellan villorna och att det därför kunde beviljas”.

Caroline Schönbeck var änka efter Gerhard Schönbeck, en av grundarna av Ystads Franska Ångkvarn. Denna hade grundlagts 1864 av Gerhard Schönbeck tillsammans med svågern och kompanjonen Johan Borg. Båda var gifta med döttrar till den förmögne handelsmannen och tidigare kronofogden Magnus Ulrik Areskoug.

Schönbeck blev efter några år ensam ägare till kvarnen. Han avled 1876. Ledningen övertogs då av John Tengberg. 1876 gifte Tengberg om sig med Gerda Schönbeck, dotter till ägaren till Gerhard Schönbeck d ä och hans hustru Carolina Areskoug. 1888 ombildades företaget till aktiebolag med John Tengberg som verkställande direktör. På grund av vacklande hälsa lämnade han VD-befattningen 1908. Han efterträddes av grundarens son Gerhard Schönbeck d y. Kvarnen såldes och lades ner 1956

Barnbarnet Gösta Jacobsson minns mormodern Caroline som en liten, gracil, äldre dam med änkemössa och hörlur – hon hörde mycket dåligt. Hon bemöttes också alltid med stor aktning och vördnad av den talrika släkten. .

Carolina Schönbeck innehade villan i ett par årtionden. Hon gick ur tiden 1910. Villan fick namnet Hälsan. Sjöberg skriver: Den karaktäristiska villan med det något ovanliga namnet har alltid varit i blickpunkten, kan man väl säga, eftersom den ligger högt på en strategisk punkt där två vägar och järnvägen mötas. Till detta intryck bidrar givetvis också tornbyggnaden, som för övrigt till en början hade en terrass varifrån man hade utsikt över havet, innan skogen blivit alltför hög.

I ett protokoll 1908 anmodades änkefru Schönbeck ”att inom eget område i skydd av där befintliga granar flytta in det utanför området uppsatta avträdet och en hönsbur där”.

Villaplatsen övertogs av dottern änkefru Agnes Möller. Hon blev tidigt änka och bodde i Carolina Schönbecks hushåll. Agnes Möller beslöt 1914 att bygga till villan med en veranda och ett rum. Agnes Möllers sterbhus överlät 1934 villan till svärsonen vice häradshövding Victor Ljunggren.

1940 köptes villan av folkskoleinspektör C C Persson, senare Weidenström, och stannade i denna släkts ägo till 1964. Weidenström var kommunfullmäktiges ordförande från 1939 till 1942. Sistnämnda år råkade han i onåd hos den socialdemokratiska majoriteten i Ystad och fick lämna sina politiska uppdrag. Weidenström skilde sig en tid senare och flyttade till Malmö, men frun och en son bodde kvar i villan ytterligare ett antal år.

« | »