26 Handlanden Frithiof Feuks villa 1890

Föreståndaren för spritbolaget Frithiof Feuk anhöll om en villaplats 1890. I hans ansökan sägs: ”Undertecknad, som med Planteringsstyrelsens herr ordförandes medgivande uttaget en s k villaplats i skogsplanteringen, belägen till vänster om nya vägen mot sjön, får härmed vördsamt anhålla om styrelsens tillstånd att mot stadgad avgift om villor få disponera denna plats” Feuks ansökan beviljades och styrelsen fann inga hinder för att han skulle få uppföra en villa på den plats eller område där hans bord och bänkar redan fanns. Tomten kom att omfatta 1040 kvadratmeter. Han byggde sedan till sin villa år 1907.

Till innehavare av befattningen som lagerförvaltare utsågs hr A F Feuk. Han titulerades som disponent.

I Ystads Spritförsäljningsbolag var disponenten F Feuk i bolagets tjänst sedan år 1864 och kunde således samtidigt med bolaget fira sitt 50-års jubileum. År 1909 erhöll han Sallskapet Pro Patrias stora guldmedalj för trogen 45-årig tjänst.

Änkefru Katarina Feuk överlät platsen år 1934 till kamrer Henniger för 2500 kronor. Denne överlät den några år senare till Hasse A Nilsson.

« | »