52 Kassör Malmquists villa 1898

Villan nr 52 uppfördes av kassör Malmquist år 1898. Det är sedan inte klart hur länge han innehade den.

Villan övertogs av handlanden och bankdirektören Carl Fredrik Brüdigam. Han lämnade sin bordsplats 17 vid Österleden och tog över denna villa. Han var en av Ystads mera bemärkta köpmän. Han hade sin verksamhet i Pilgrändshuset vid Östergatan, Ystads äldsta korsvirkeshus med anor från medeltiden. Han uppförde ett större magasin i närheten och kunde därmed öka sin rörelse ytterligare. Brüdigam blev ingift i ett par av Ystads betydande släkter och tycks därmed ha konsoliderat sin ställning så att han även fick förtroende som bankdirektör.

Men inte mindre intressant i sammanhanget är det att Brüdigam blev far till en flicka vid namn Greta, som skulle bli gift med en ung dragonofficer, dåvarande löjtnanten Tore Barje. Denne kom genom släktskapet att bli ägare till villan, som nu hade fått namnet Björkebo. Året var 1916. Men elva år senare sålde Barje villan för att i stället köpa ett stenhus på Klostergatan. Tore Barje var en profil i Ystad, verksam inom en rad områden utanför det militära. Han var en populär idrotts- och gymnastikledare, ordförande i Ystads IF under 30 år, brandchef, ordförande i planteringsstyrelsen och ofta anlitad föredragshållare.

År 1928 överlät Tore Barje villan till tandläkaren Stellan Bäckström i Borås för 8500 kr. Han hade sina rötter i Ystad. Tandläkare Bäckström överlätt villan efter ett antal år till doktor Johan Jeppsson i Tomelilla

« | »