0229 Konsul Ragnar Gussings bordsplats

Det finns inga uppgifter om när bordsplatsen kom till eller vem som innehade den då. Konsul Ragnar Gussing övertog den senare och lät den vara ett komplement till villa nr 59. Efter det att konsul Ragnar Gussing gått i konkurs överlät konkursförvaltarna 1925 villan och bordsplatsen till advokaten Ivar M G Sandberg i Eslöv.

| »