044 Handlanden Wilhelm Lindhs bordsplats 1890

Handlanden Wilhelm Lindh fick 1890 rätten till bordsplatsen nr 044. Det finns inga uppgifter för de närmaste åren med undantag av 1893 när herr F Eliasson J:r ansökte om en bordsplats. I protokollet sägs för denna andra plats: ”Ansökan från herr F Eliasson J.or: Härmed får jag vördsamt anhålla om rättighet att i Sandskogen uppsätta ett bord, jämte tillhörande 3 st bänkar. Platsen varpå jag önskar få bordet uppsatt är belägen på vänstra sidan om allmänna körvägen, och ungefär 100 meter från Bokhållare W Linds bord. Bordets storlek blir längd 2 meter, bredd 1 meter och utbedjer jag mig att få samma ytinnehåll, som de förut uppsatta borden i Sandskogen, medan jag icke kan bestämma med säkerhet, huru stor plats, som fordras för att upprätta ett sådant bord”. Ansökan beviljades

Handlanden Lindh fick uppenbarligen säga upp sitt kontrakt 1904 på bordsplatsen. I Planteringsstyrelsens protokoll sägs nämligen: ”Beslöts att, för den händelse upplysning i hänseendet komme att infordras, meddela, att Planteringsstyrelsen för sin del anser att den (åt) herr bokhållare W Lindh för mätning af bordsområdet no 044 tillkommande ersättning borde utgå med 200 kronor, med rätt för Lindh att själv borttaga och behålla soffor, bord, tältställ och av honom planterade träd

Det finns sedan inga ytterligare uppgifter om bordsplatsen utöver att den benämnes som Gärdsbo enligt 1940/46 års karta.

« | »