30 Rådman Gustaf Faxes villa 1890

Rådman Gustaf Faxe ansökte 1890 om en villaplats. I Planteringsstyrelsens protokoll kan läsas att den beviljades: ”Ansökan beviljades, oavsett att avståndet till disponent Funders villa ej är det bestämda, emedan terrängen är så tätt skogbevuxen att grannarna antagligen ej kunna bliva generade av varandra”.

Rådman Faxe lät bygga till villan tre år senare och anlade också en tennisplan år 1904. I protokollet sägs: ”Godkändes att ordföranden i samråd med skogvaktaren låtit borttaga en del furor å rådman Faxes villaområde i ändamål att utvidga en förut befintlig krocket-plan till lawn-tennis-plan”.

Villaplatsen övertogs efter ett antal år av konsul A G Lindgren. Konsulinnan Anna Lindgren innehade den sedan några år innan hon 1922 överlät den till fru Ester Axelsson-Johnsson. Fru Ester Johnsson överlät den sedan 1925 till veterinären E Henriksson. Veterinär Erik Henriksson i Stockholm överlät de sedan till apotekaren And Hallinder i Tomelilla. Apotekare Hallinder överlät den i slutet av 1930-talet till köpman Nils H Nilsson.

« | »