67 Urmakare-direktör A Wetterstrands villa 1906

Villaplatsen 67 uppläts 1906 till urmakare A Wetterstrand. Han uppförde villan. Därefter finns inga uppgifter om den förrän 1919 när han lät bygga till den. Sedan finns inget mer om platsen i Planteringsstyrelsens protokoll.

« | »