023 Änkefru Laura Hembergs bordsplats 1887

Änkefru Laura Hemberg fick rätten till bordsplatsen 023 år 1887. Sedan vet vi inte hur länge hon innehade platsen

Under 1910-talets slut innehades den av fru Selma Borggren. Hon fick en ritning till ett lusthus för platsen godkänd 1918. Två år senare fick hon rätt att å bordsplatsen få uppföra ett lusthus med tre väggar. Några månader senare fick hon även rätt att sätta i en dörr i kiosken. Det hade nu blivit en paviljong. Denna fick hon 1922 rätt att utvidga.

År 1928 överläts platsen till handlanden O B Herlertz. Han anhöll genast hos Planteringsstyrelsen att få sitt område utvidgat till 500 kvadratmeter och att få utfart från området till Saltsjöbadsvägen. Eftersom det inte fanns plats för utvidgning åt väster och söder avslogs hans begäran. Paviljongen kallades Björkstugan enligt 1940/46 års karta

« | »