28 Fabriksföreståndaren Joh Genkens villa 1890

År 1890 fick Planteringsstyrelsen en ansökan från sockermästaren och fabriksföre-ståndaren Johannes Genken om att få uppföra en mindre villa. Denna ansökan beviljades. Två år senare gjorde han en muntlig ansökan och lämnade in en ritning med anhållan att å sin villa i skogsplanteringen få tillbygga två flyglar med kök och eldstad i den ena. Ritningen godkändes och ansökningen beviljades

Genken hade villan i två år innan han sålde den till järnvägskassör A G Wollter., född 1852 Denne bodde i vanliga fall på Klostergatan i Ystad med fru och fyra barn, av vilka dottern Anita skulle bli den mest kända. Det var nämligen Anita Wollter som under pseudonymen ”S S Wilson” skrev visor och kupletter, av vilka några blev den tidens örhängen som t ex ”I min blommiga blå krinolin”, ”Lillan ska sova”, och ”I Honolulu”. Hon var gift med den inte mindre kände kapellmästaren Nalle Halldén.

Villan överläts senare till köpman Theodor Foisack. Han fick rätt att bygga till villan år 1914. Han innehade sedan villan fram till sin död. Foisacks sterbhus överlät den 1925 till änkefru Bothilda Sandberg. Hon var änka efter en guldsmed i Ystad.

Bothilda Sandberg fick som så många andra ta bort en fristående klosettbyggnad år 1936. Hon hade villan fram till sin död. Villan överläts 1937 av sterbhuset till konditorn Hugo Sörensson. Han kom med en ansökan om att få ha kafé- och konditorirörelse i villan. Av Planteringsstyrelsens protokoll framgår följande: ”Skrivelse från Hugo Sörensson att få idka kafé- och konditorirörelse i villa Nyhem, f.d. juvelerare Sandbergs villa. Efter föredragning härav ägde överläggning rum, varunder herr vice ordf: bifall då Sörensson drev rörelse här i staden, herr Persson: avslag då behov av någon ny sådan rättighet ej fanns i denna trakt av Sandskogen. Avslag med 3 röster mot 2”. Sörensson lämnade in en ny ansökan. Ett nytt skäl som han tog upp där var att ”En kaférörelse utan möjligheter till servering i Sandskogen under sommartiden måste bli, om inte ruinerande, så i varje fall ytterst svår att få att ekonomiskt gå ihop, beroende på att folk under sommaren drager sig ifrån staden ut till skogen och där utnyttjar de näringsställen som finnas”. Den nya argumenteringen hjälpte inte utan det blev förnyat avslag med 3 röster mot 2. Sörensson vände sig nu till Stadsfullmäktige. Från Drätselkammaren kom därför en skrivelse till Planteringsstyrelsen angående kafé- och konditorirörelse i villa nr 28. Vid förnyad behandling beslöts med 3 röster att bevilja Sörensson den sökta rättigheten. År 1938 kunde kafé ”Röda Lyktan” öppna. Röda Lyktan skulle bli ett av Sandskogens mest frekventerade kaféer. 1941 kunde han bygga till den ganska stora serveringsverandan, säkert till stor glädje under regniga dagar. Kaférörelsen fortsatte under åtskilliga år.

Fru Nilsson i Villa Björkhaga skriver om kaféet på följande vis: ”Röda Lyktan på Saltsjöbadsvägen var ett konditori, som också tillhandahåll mjölk (på flaska, då man inte fick sälja mjölk i lös vikt som i mjölkaffären) och övriga mejerivaror, bröd och dyl. Det var härligt slippa fara in till stan för att inhandla sådant. Hos oss var det pojkarna som var mjölkbud. Detta uppskattades livligt då det ju inbringade förmerad veckopeng.

« | »