189 Ingenjör Herved Linses i Dalby villa 1936

År 1936 anhöll ingenjören Herved Linse i Dalby att få uppföra en villa å platsen nr 189. Denna ansökan beviljades trots att den låg relativt nära villaplats 83, som vid denna tid innehades av telegrafdirektören A W Persson. Denne anlitade advokaten Henning Dahlin och man lämnade in en skrivelse till Planteringsstyrelsen. Reaktionen från denna framgår av protokollen: ”Styrelsen beslöt meddela att styrelsen ansåg att telegrafdirektören A W Perssons villa ej skadats eller att dess värde minskats genom uppförandet av den nya villan, då Persson därigenom besparats att få tre paviljonger på ett avstånd av 35 meter från sin villa”. I nästa protokoll sägs:”I ärendet angående begäran av telegrafdirektören A W Persson om skadestånd för värdeminskning av hans villa i Sandskogen hade advokaten Henning Dahlin nu meddelat att Persson på grund av innehållet i styrelsens svarsskrivelse avstod från anspråk på ersättning”.

Ystads Sandskog

« | »