32 Konsul A G Lindgrens villa 1891

År 1891 ansökte grosshandlaren A G Lindgren om en villaplats ”å plats som godkänts”. Hans ansökan beviljades. Hur länge han innehade villaplatsen framgår inte.

A G Lindgrens engrosfirma i kolonialvarubranschen startades 1878 och ombildades till aktiebolag 1906 då Hugo Svanberg och Viktor Lundgren var verkställande direktörer. Konsul Lindgren dog 1920.

Villaplatsen övertogs sedan av stadsfiskal Elfström. Det är inte heller klart hur länge stadsfiskalen innehade villaplatsen.

Villan övertogs sedan av grosshandlare Tancred Körling. Han kom till Ystad som mycket ung tillsammans med sin far August Körling junior startade en elegant herrekipering och konkurrerade med August Schultz mitt över gatan. Tancred Körling var tysk vicekonsul, stadsfullmäktig från 1909 och DK-ordförande från 1917.  Han ingick kompanjonskap med sonen Knut (1900-1988). När de konfektionerade klädesplaggen manövrerade ut de skräddarsydda efter mått fann Knut för gott att stänga butiken.

Tancred Körling anhöll 1908 att ”få borttaga 5 träd, av vilka tvenne stodo så nära in på villan att de togo bort all sol från rummen och de tre andra voro mer eller mindre torra och vanprydliga”, Hans anhållan bifölls efter det att en besiktning företagits.

Villan övertogs av distriktsveterinären M Sandgren. År 1920 omfattade platsen 2452 kvadratmeter. Sandgren innehade villan under många år och överlät den 1936 till direktören A Svensson i Tomelilla

Ystads Sandskog

« | »