73 Ryttmästare C G Stael von Holsteins villa 1908

Löjtnant C G Stael v Holstein ansökte 1907 om plats för villa mellan Mörners och Stjernsvärds villor. Denna ansökan bordlades först eftersom ingen ritning lämnades in. Han fick anmodan om detta nästa vår. I Planteringsstyrelsens protokoll sägs: ”Efter protokollets uppsättning inkom ritning till villabyggnad från ryttmästare C G Stael von Holstein avsedd att uppföras å den honom förut lämnade platsen och blev ritningen godkänd av de vid sammanträdet närvarande herrar Ericsson, Ohlsson, Kemner och undertecknad med villkor att avträde och uthus icke få uppföras samt med uttalande av den önskan att taket helst måtte läggas med tegel, icke med papp, vilket allt skulle till protokollet bifogas”.

Något senare samma år begärde ryttmästare Stael von Holstein att få väg utstakad till villan. Styrelsen begav sig därför till platsen och stakade ut vägen.

Som de flesta K 6-officerarna försvann Stael von Holstein ganska tidigt från Ystad, efter en karriär bl a som framgångsrik kapplöpningsryttare. Han var gift med en dotter till greve Corfitz Beck-Friis på Börringe Kloster.

Villan överläts 1928 av ryttmästaren C G Staël von Holstein till fröken R..hild Persson och hon överlät den till renhållningsföreståndaren Hjalmar Andersson i Ystad

Ystads Sandskog

« | »