75 Auditör Hj Hoflunds villa 1909

Auditör Hjalmar Hoflund, född 1869, ansökte 1909 om en villaplats. I Planteringsstyrelsens protokoll sägs: ”Uppläts i enlighet med undertecknads förslag plats för villabyggnad åt auditör Hj Hoflund med villkor att inom 3 månader till Planteringsstyrelsen inlämna ritning”. Tomten omfattade 600 kvadratmeter.

Hjalmar Hoflund var advokat i Ystad från 1897; vice auditör i Skånska dragonregementet 1904; auditör i regementet 1909 och auditör vid regementsrätten från 1917. Han innehade vidare flera andra förtroendeposter i Ystad.

Vice krigsdomaren Hoflund innehade sedan villan under många år. Han överlät sedan den 1935 till fru Inez Eriksson, maka till bokhandlare Sixten Eriksson. Hon innehade den sedan också under många år. Hon fick rätt att uppföra ett uthus år 1937.

Ystads Sandskog

« | »