78 Kapten Hjalmar Öhrströms villa 1910

År 1909 uppläts villaplats åt kapten Hjalmar Öhrström med villkor att inom tre månader till Planteringsstyrelsen inlämna ritningar. Han lämnade in dessa och kunde bygga en villa där år 1910.

Det framgår inte hur länge kapten Öhrström innehade villan och till vem han överlät den. Grosshandlaren/disponenten Hugo Schultz blev ägare till villan i början av 1920-talet. Han ville bland annat få fälla ett tiotal granar vid sin villa. Planteringsstyrelsen beslöt att granarna skulle få tas vid begravningar och andra tillfällen då granris behövdes.

Konsul Hugo Schultz överlät villan år 1933 till fru Carolina Olsson i Tomelilla för 4500 kronor.

Ystads Sandskog

« | »