82 Snickaremästare H Hanzons villa 1915

I Planteringsstyrelsens protokoll anges att snickaremästare H Hanzon år 1915 dels fått rätt till villaplats nordost om Otto Schultz villa, dels fått ritning till villa å nr 82 godkänd. Därför är det något oklart om det verkligen gäller villaplats 82.

År 1919 godkändes ritning å tillbyggnad till villan nr 82. Här anges inte innehavare. Villan nr 82 övertogs i början av 1920-talet av handlanden N H Nilsson. Han överlät den sedan 1925 till sin far, förre lantbrukaren, Ola Nilsson i Hammenhög. Denne var allmänt känd under namnet Ola Kommunal. Han ville 1929 få cirka 50 träd borttagna. Denna fråga bordlades då av Planteringsstyrelsen.

Det är inte klart hur länge han innehade villan. Sannolikt överlät han den år 1930 till kontorschefen A G Schönbeck. Denne överlät den i sin tur 1932 till handlanden Ivar Nilsson för 3000 kronor.

« | »