83 Lektor J Bergengrens villa 1915

Åt lektor J Bergrengren uppläts 1915 villaplats nr 83 med villkor att inga träd fick avverkas väster om villaområdet. Senare samma år godkändes ritning och villan stod färdig i början av år 1916. Lektor J Bergengren undervisade i matematik och fysik vid läroverket i Ystad.

Lektor Bergengren hade villan fram till 1922 då han överlät den till telegrafkommissarien A W Persson. Denne blev senare telegrafdirektör i Malmö. Han anhöll 1934 att få uppsätta en metalltråd kring sitt villaområde till skydd för växtligheten och att få nyplantera där. Detta beviljades.

Villan överläts senare till Emil Perssons Kött & Chark som fick tillstånd att ha barservering. 1946 blev Emil Persson intresserad av en matservering i Sandskogen. Under sökandet efter en villa i skogen blev Emil Persson sjuk. Därför blev det dottern Majken och svärsonen Knut Juhlin som fick hjälpa till. De båda fann telegrafkommissarie A W Perssons villa som var till salu för 10.000 kronor. Köpeskillingen fixades av brodern Helmer Persson som var advokat i Stockholm. På hemmaplan svarade en annan broder vid namn Henry för en gedigen insats. Möbleringen stod Åbergs Möbler för.

Man byggde till en rejäl skorsten för att kunna inrätta ett större kök. Sedan dess har ”Fritidsbaren” funnits där

Ystads Sandskog

« | »