93 Byggmästare Johan Perssons villa 1916

Byggmästare Johan Persson lämnade in ansökningar om villaplats i Fr Wendts fure såväl 1915 som 1916. Den första ansökan avsåg en plats i sydvästra hörnet av området. Den andra ansökan anges i Planteringsstyrelsens protokoll på följande sätt: ”I Fr Wendts fure uppläts mellersta villaområdet längs sjön åt hovrättsrådet B Petrén, den östra platsen i andra raden åt tandläkare Pontus Carlsson; platsen norr om hans nuvarande villa åt byggmästare Joh Persson, vid vilken upplåtelse undertecknad föreslog, att antingen skulle nekas nytt område där skulle förbinda sig att icke där använda virke från f d Brüdigams villa. De inlämnade ritningarna till dessa villor godkändes. Frågan är nu om det verkligen gäller två skilda villor, dvs nr 88 och nr 93. Nästa fråga är hur länge han nu innehade denna villa nr 93 och till vem han överlät den. Det finns inget klart svar på detta i protokollen.

« | »