96 Löjtnant P Malmstens villa 1917

Av Planteringsstyrelsens protokoll framgår att löjtnant Pehr Malmsten fick en ritning till en villa godkänd 1917. Där sägs även att den skulle uppföras å friherre Th Thotts förra villaplats.

Löjtnant Malmsten innehade villan fram till 1922. Han avled sedan enligt Wilhelm Sjöberg under tragiska omständigheter 1924.

Villan köptes således år 1922 av herr Gustav Dieden i Malmö. Han innehade den sedan under några år. Villan övertogs sedan under senare delen av 1920-talet av konsul August Schmitz i Malmö

Konsul Schmitz överlät sedan 1930 villan med tillhörande inventarier till fröken Ebba Troedsson för ett pris av 6500 kronor. Hon var enligt en annan uppgift hemmahörande i Helsingborg.

Villan övertogs 1937 av Ystads stad för att bli vandrarhem. Slöjdlärare Emil Bjernert var enligt Wilhelm Sjöberg den pådrivande när det gällde vandrarhem. Han fick snart med sig Svenska Turistföreningen på idén. Villan har allt sedan dess fungerat som vandrarhem. Den har byggts till allt eftersom tillströmningen av turister ökat.

Ystads Sandskog

« | »